Prevencia kriminality

„Projekt bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

  • Názov projektu:               Prevencia kriminality –zavedenie kamerového systému v obci Malá Ida
  • Cieľ projektu:                    Inštalácia 9 ks  kamier a zobrazovacieho  zariadenia so záznamom  – pri kostole, na obecnom úrade a pri kultúrnom dome
  • Poskytnutá dotácia:       10 000 € – Rada vlády pre prevenciu kriminality SR na rok 2018
  • Termín:                                október 2019
  • Stav:                                        ukončená  realizácia