Stavebný úrad

Vybavuje:

Bc. Anna Benková

Tel.č. +421 915 912 543

Úradné hodiny

  • každý štvrtok po 10:00 hod. – 15:00 hod.