Aktivizácia knižnice v obci Malá Ida

Vyhlasovateľ projektu:   Fond podpory umenia

Názov projektu:                 Aktivizácia knižnice v obci Malá Ida

Cieľ projektu:            Doplnenie knižničného fondu.

Stav:                              projekt podporený sumou 1000 €

  • Výsledok nákup 90 ks kníh
  • Doplnená obecná knižnica Malá Ida
  • Spolufinancovanie 57,60 € z rozpočtu obce Malá