Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: Názov a adresa zamestnávateľa:Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 1, 044 Čitať ďalej →