Nový spoj zo Šace

Obec Malá Ida od 2.9.2020 podpísala zmluvu s EUROBUS a.s. o zachádzaní spoja odchodom z KE o 10:25 hod. cez Šacu smer Malá Ida.

Predmetom zmluvy je úhrada straty z výkonu prepravných potrieb osôb a služieb súvisiacich s vykonávaním pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme, t.j. hromadná preprava cestujúcich, občanov obce Malá Ida pri nedostatočnom obsadení autobusu v úseku Košice, Perešská – Košice, Šaca – Malá Ida so vzdialenosťou 9,7 km denne .Potreba zabezpečenia prepravy sa vzťahuje na pracovné dní  pondelok – piatok linka  802428 spoj  č. 35.

Odstávka vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Vám oznamuje, že dňa 02.09.2020   v čase od 8,00 do 15,00 hod.  bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu v obci Malá Ida  – ulice: Hlavná, Letná, Zimná, Tichá, Idanská, K ihrisku, Mlynská, Skladná z prevádzkových dôvodov.  Náhradné zásobovanie vodou  bude zabezpečené cisternou.

Za porozumenie ďakujeme.